لوازم خانگی تولیپس

شرکت نف

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

شرکت بوش در خصوص انفجار اجاق گازهای خود هشدار داد

admin
مقامات شرکت "بوش" و "نف" به کاربران انگلیسی اجاق گازهای خود در خصوص نقص فنی و خطر انفجار این سری محصولات هشدار دادند.