لوازم خانگی تولیپس

شرکت گسترش بلوچ ایرانشهر

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

برنامه ریزی برای تولید روزانه ۵۴هزار متر پارچه در کارخانه بافت بلوچ

admin
با راه اندازی ماشین‌آلات مدرن در ۶ماه نخست سال آینده، بافندگی و تولید این کارخانه در ۳ شیفت کاری آغار می‌شود