لوازم خانگی تولیپس

شماره اقتصادی

سایر خبرها

درج آدرس و مشخصات خریدار نهایی در فاکتور فروش‌ فاقد شماره اقتصادی الزامی شد

admin
بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، درج آدرس و مشخصات خریدار نهایی در فاکتور فروش بدون شماره اقتصادی یا کد ملی الزامی شد.