لوازم خانگی تولیپس

شماره پاسپورت

سایر خبرها

سامانه ثبت گوشی های مسافری با اتصال به سامانه نیروی انتظامی راه اندازی شد

admin
معاون وزیر ارتباطات گفت: سامانه ثبت گوشی های مسافری با اتصال به سامانه نیروی انتظامی راه اندازی شد و از این پس هر مسافر، تنها