لوازم خانگی تولیپس

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

سایر خبرها

اتخاذ تصمیمات جدید برای مدیریت بازار ارز

admin
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت بازار ارز را بررسی و تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد.