لوازم خانگی تولیپس

صادرات غیرفتی

سایر خبرها

۱۲۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی به چه کسانی می‌رسد؟

admin
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی خبر داده و اولویت دریافت این مشوق‌ها را برای شرکت‌های