لوازم خانگی تولیپس

صادرکنندگان ایرانی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

اعتراض صادرکنندگان ایرانی به قوانین جدید تجارت با ترکیه

admin
دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از اعتراض صادرکنندگان ایرانی نسبت به دریافت حق امضای مهر اسناد صادراتی از سوی کنسولگری سفارت ترکیه