لوازم خانگی تولیپس

صادرکنندگان به عراق

سایر خبرها

گام‌های جدی بانک مرکزی در جهت برداشته شدن موانع پیش روی صادرکنندگان

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت:صادرکنندگان به عراق و افغانستان که تا قبل از ۱۶مردادماه، به صورت