لوازم خانگی تولیپس

صادرکنندگان نمونه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت به اتاق تهران

admin
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، از واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، به اتاق بازرگانی تهران خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار