لوازم خانگی تولیپس

صرافی بانکی

سایر خبرها

بانک مرکزی برای نزدیکی نرخ بازار آزاد و سامانه نیما تلاش می کند

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، از آنجایی که خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ نیما محاسبه می‌شود، این واحدها خودکنترلی برای جلوگیری