لوازم خانگی تولیپس

صنایع خودرو

سایر خبرها

بومی‌سازی نانوپوشش‌های سبز برای صنایع خودرو و لوازم‌خانگی

admin
پژوهشگران یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی به دانش فنی اعمال پوشش‌های تبدیلی با ضخامت نانومتری دست‌ یافته‌اند که به گفته آنها این پوشش زیست‌سازگار است