لوازم خانگی تولیپس

صنایع صادرات محور

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

وضعیت بغرنج تسهیلات “صنایع صادرات‌محور” و “طرح رونق تولید”

admin
علی‌رغم گذشت حدود هشت ماه از سال ۱۳۹۶ تنها ۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات واحدهای تولیدی صادرات‌گرا تعلق گرفته که این رقم معادل ۱۲.۶ کل تسهیلات