لوازم خانگی تولیپس

صنایع فلزی سازمان حمایت

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

افزایش هزینه‌ها دلیل گرانی ۶درصدی لوازم خانگی است

admin
مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت رشد هزینه‌های تولید را دلیل افزایش ۵ تا ۶ درصدی قیمت لوازم خانگی اعلام کرد.