لوازم خانگی تولیپس

صنایع پلاستیک

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

استقبال غایبان ایران پلاست از تهران پلاست 2016

admin
هروس ابراهیمی عضو هیات مدیره انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری که از اعضای انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند هم به شمار می رود گفت: