لوازم خانگی تولیپس

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

فناوری

ربات حمل کالا با هدف جابجایی انسان یا کالا ساخته شد

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محققان دانشگاه صنعتی شریف ربات حمل کالا با هدف جابجایی انسان یا کالا ساختند. افزایش