لوازم خانگی تولیپس

صندوق های مکانیزه فروش

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

نصب صندوق های مکانیزه فروش در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است

admin
ال کا ایران : سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نصب صندوق مکانیزه مفید بوده و به نفع اصناف است ، گفت