لوازم خانگی تولیپس

صنعت لوازم خانگی آلمان

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

مذاکرات جدید ایران و آلمان برای تولید مشترک لوازم خانگی

admin
ال کا ایران : یک تیم تحقیقاتی از آلمان برای مشارکت صنعتی با ایران در حوزه لوازم خانگی فعال شده که تا ۲۴ ماه آینده،