لوازم خانگی تولیپس

ضمانت صادرات

سایر خبرها

ظرفیت صادرات غیر نفتی امسال ۶۰ میلیارد دلار است

admin
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به امکانات جدید بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، از فراهم بودن ظرفیت کشور برای صادرات غیر نفتی ۶۰