لوازم خانگی تولیپس

ضمانت نامه کالا

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

کیفیت بد و عدم وجود ضمانت نامه مشکل تولید داخلی

admin
محمد اسماعیل قاسمی در بیان مشکلات فروش کالای تولید داخل گفت: کیفیت نه چندان خوب برخی کالا و عدم وجود ضمانت نامه مشکل اصلی تولیدات