لوازم خانگی تولیپس

طرح ادغام اتحادیه ها

سایر خبرها

مخالفان طرح ادغام اتحادیه ها، نظرات کارشناسی خود را ارایه کنند

admin
نایب رییس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه طرح ادغام اتحادیه های صنفی مخالفانی دارد، گفت: انتظار می رود مخالفان نظر کارشناسی شان