لوازم خانگی تولیپس

طرح ترابرد پذیری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

مصایب اجرای طرح ترابرد پذیری/خلف وعده برخی اپراتورها و سردرگمی متقاضیان

admin
طرح ترابردپذیری تلفن همراه به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم و ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورها اجرایی شده است.