لوازم خانگی تولیپس

طرح خرید اعتباری کالا

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

جذب 1/4 درصد از 4/2هزار میلیارد تومان در طرح خرید اعتباری کالا

admin
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محدودیت جامعه هدف در نخستین طرح خرید اعتبار کالا باعث شد تا
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

اتحادیه لوازم خانگی از ابتدا با اجرای طرح خرید اعتباری کالا مخالف بود

admin
محمد طحان پور در برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو گفت: نگاه نخست این طرح به حمایت از تولید داخل بود و ایده بسیار خوبی