لوازم خانگی تولیپس

طهماسب داودی

خانه هوشمند سایر خبرها

هوشمندسازی ساختمان، راهکاری برای مدیریت مصرف آب و برق

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، هوشمندسازی ساختمان ها یکی از راهکارهایی است که به گفته کارشناسان می تواند علاوه براعمال