لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

فرماندار آزادشهر

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

فرماندار آزادشهر به فرهنگ سازی برای خرید کالای داخلی تاکید کرد

admin
فرماندار آزادشهر با اشاره به پیامدهای منفی خرید و مصرف کالاهای خارجی بر تولیدات داخلی و افزایش بیکاری، بر لزوم فرهنگ سازی برای خرید کالاهای