لوازم خانگی تولیپس

فریدون شهر

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

توزیع لوازم خانگی بین سیل زدگان شهرستان فریدونشهر

زهرا سیاحی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، با توجه به وقوع سیل فروردین ماه سال جاری در شهرستان فریدونشهر با پیگیری فرمانداری