ماندگاری برندها

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

برندسازی، حلقه گمشده تولید کالای ایرانی

admin
موضوع عدم شکل گیری و ماندگاری برندها در ایران را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی و واكاوی قرار داد، اما گزارش مرکز پژوهش