محصولات آزمایش

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی کامل شدن سبد محصولات آزمایش با عرضه محصولات جدید

    احمد ایلخانی مشاور مدیرعامل شرکت آزمایش گفت: تا رسیدن به جایگاه واقعی نام آزمایش راه زیادی در پیش داریم اما اگر رسالت خود را به درستی انجام دهیم، در مسیر دلگرم کننده ای قرار خواهیم گرفت و دوباره نام آزمایش را بر آسمان صنعت لوازم خانگی کشور همچون ستاره ای درخشان خواهیم دید.

    admin
    6 سال قبل