لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

مدیرعامل شستا از شرکت لوازم خانگی پارس بازدید کرد

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، دکتر رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – شستا- از بخشهای مختلف شرکت