لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

همکاری عراق با بانک های ایرانی

سایر خبرها

عدم همکاری عراق با بانک های ایرانی و مشکلات تبدیل ریال به دینار

admin
مشکلات پیش آمده برای زائران ایرانی در تبدیل ریال به دینار ناشی از عدم همکاری عراق با بانک های ایرانی بود؛ امری که یک اقتصاددان