لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

هوشمند دیجیتال

سایر خبرها فناوری

شرکت مخابرات ایران هوشمند دیجیتال می‌شود

admin
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران می‌گوید همگام با موج چهارم حوزه اینترنت و فناوری، شرکت مخابرات ایران با افتتاح ستاره دیجیتال به یک شرکت هوشمند تبدیل