لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

هولوگرافیک

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

سامسونگ پتنتی از تلویزیون های هولوگرافیک به ثبت رساند

admin
به نظر می رسد سامسونگ چندین چشم انداز متفاوت از قابلیت ها و شکل احتمالی یک تلویزیون در آینده در سر دارد. چند روز پیش