لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واحدهای فعال

سایر خبرها

اولویت ما فعال نگاه داشتن و توانمندسازی و افزایش ظرفیت برای واحدهای فعال است

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت : اولویت ما