لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واحد مرزی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

مدیریت واحد مرزی تا سه سال آینده به گمرک واگذار شد

admin
بر اساس دستورالعمل جدید ساماندهی و تقویت مبادی ورودی و خروجی مرزهای مجاز زمینی، مدیریت واحد مرزی به مدت سه سال به گمرک واگذار شد.