لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وارث سامسونگ

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

درخواست تجدید نظر وارث سامسونگ به دادگاه تقدیم شد

admin
وکیل مدافع معاون شرکت سامسونگ در خواست تجدید نظر خواهی خود را در پی حکم 5 سال زندان به اتهام رشوه خواری به دادگاه تقدیم