لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واردات از ترکیه

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

کاهش تعرفه واردات از ترکیه فاجعه است و ضربه بزرگی به تولید داخل می‌زند

admin
دیانی گفت: اگر کاهش تعرفه واردات از ترکیه اتفاق بیفتد ما باید فاتحه صنعت لوازم خانگی و فاتحه بسیاری از کالاهای صنعتی را بخوانیم.