لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واردات اسکناس ارز

سایر خبرها

صرافی ها از امروز شروع به واردات اسکناس ارز به کشور کرده اند

admin
رییس کل بانک مرکزی به مجوز اعطا شده به صرافی ها برای ورود اسکناس ارز به کشور اشاره کرد و گفت: صرافی ها از امروز