لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واردات غیرقانونی لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

ضرورت جلوگیری از واردات غیرقانونی لوازم‌خانگی

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رییس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: با توجه به افزایش واردات لوازم خانگی غیرقانونی، ضرورت