لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واقعیت افزوده

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

اپل و واقعیت افزوده؛ پیوندی که یک الی دو سال دیگر باید منتظرش باشیم

admin
آقای «مینگ-چی کو» در یادداشت جدیدی عنوان کرده که تکنولوژی واقعیت افزوده به شکل مناسبی می تواند در محصولات اپل جای گیرد، چرا که این