لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ورق فولادی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تامین مواد اولیه کارخانه های لوازم خانگی

admin
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: با تامین زنجیره تولید و ورق فولادی مواد اولیه کارخانه های لوازم خانگی را تامین می کنیم.