لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزارت صنعت،معدن و تجارت

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

نفس‌های بریده شیر پیر صنعت/بازار لوازم خانگی ایران دودستی تقدیم ترکیه!

admin
بر اساس تصمیم وزارت صنعت،معدن و تجارت،مقرر است 23 کالا و محصول تولیدی ترک ها در بخش لوازم خانگی با کاهش نرخ تعرفه 10 تا