لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزیر اقتصادی دولت دوازدهم

سایر خبرها

وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم از گمرک آمد

admin
مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. وی در دولت