لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزیر پیشنهادی وزارت صمت

سایر خبرها

تحلیل وضعیت صنعت از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت صمت

admin
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ضمن تحلیل وضعیت موجود صنعتی، برنامه‌ و اهداف کلی خود در حوزه صنعت را تشریح کرد.