لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وضعیت کارخانه ارج

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ارج و آزمایش از ابتدا دولتی نبودند/بخش خصوصی توانمند مدیریت دو کارخانه را برعهده بگیرد

admin
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد که واگذاری کارخانه های لوازم خانگی ارج و آزمایش بر
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ارج و آزمایش قابل احیا هستند/ ۲ پیشنهاد برای احیای آزمایش

admin
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر قابل احیا بودن دو برند ارج و آزمایش، روند