لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

ویز

سایر خبرها

اپلیکیشن های بومی جایگزینی برای«ویز»/ مسیریابی با نقشه های داخلی

admin
به دنبال محدودیت درنظرگرفته شده برای اپلیکیشن مسیریاب خارجی «ویز» در کشور، استفاده از نرم افزارهای بومی می تواند راهکاری برای توسعه تولیدات نرم افزاری