لوازم خانگی تولیپس

چاه آب

سایر خبرها

ادامه نصب دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های مجاز تهران

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، مدیر امور منابع آب تهران بزرگ از ادامه نصب دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های مجاز