لوازم خانگی تولیپس

چمدان مسافری

فناوری ویدیوهای لوازم خانگی

کنترل چمدان های مسافران با دستگاه سی تی اسکن

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، اداره امنیت حمل ونقل آمریکا با ارتقای دستگاه های سی تی اسکن از آنها برای