تلویزیون سام الکترونیک

کالاهای مورد نیاز

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

دپو هزاران کانتینر کالاهای مورد نیاز در گمرکات جنوب کشور

admin
بر اساس برخی گزارشهای دریافتی هزاران کانتینر شامل کالاهای مورد نیاز واحدهای تولید در گمرکات جنوب کشور دپو شده است.