لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

آمارهای گمرک ایران

سایر خبرها

سرنوشت ارز صادراتی 4200تومانی چه شد؟

admin
در بازه ۴ماهه اجرای سیاست تثبیت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، بیش از ۱۷میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که فقط ۴میلیارد دلار آن به سامانه