لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اتاق اصناف کشور

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

احتکار، عامل اصلی آشفتگی بازار لوازم خانگی

admin
در روزهای کمبود و گرانی برخی کالاها در بازار، اصناف می گویند آنها فقط توزیع کننده بوده و دلیل گرانی، واردکنندگان یا تولیدکنندگانی هستند که