لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

احیای بازار و میز فرش چین در مرکز ملی فرش ایران

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، نشست رئیس مرکز ملی فرش ایران با نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین